แอร์Eminent ติดผนัง รุ่น WFG-24 ขนาด25,002บีทียู เบอร์5 (R-32)
24,900.00 THB
27,900.00 THB
WFG-24 (Earth) ดับบลิวเอฟจี-24 (เอิร์ธ) WFG-24/WFG-24 #5 ค่า EER 11.70-12.19 BTU/ วัตต์ ทำให้ประหยัดไฟสูงสุด ควบคุมด้วยระบบคอนโทรลอัจฉริยะ (Genius Control) ระบบแจ้งสถานะการทำงานของเครื่อง (Self...
แอร์Eminent ติดผนัง รุ่น WFG-18 ขนาด18,708บีทียู เบอร์5 (R-32)
20,200.00 THB
23,900.00 THB
WFG-18 (Earth) ดับบลิวเอฟจี-18 (เอิร์ธ) WFG-18/WFG-18 #5 ค่า EER 11.70-12.19 BTU/ วัตต์ ทำให้ประหยัดไฟสูงสุด ควบคุมด้วยระบบคอนโทรลอัจฉริยะ (Genius Control) ระบบแจ้งสถานะการทำงานของเครื่อง (Self...
แอร์Eminent ติดผนัง รุ่น WFG-12 ขนาด12,653บีทียู เบอร์5 (R-32)
13,200.00 THB
15,900.00 THB
WFG-12 (Earth) ดับบลิวเอฟจี-12 (เอิร์ธ) WFG-12/WFG-12 #5 ค่า EER 11.70-12.19 BTU/ วัตต์ ทำให้ประหยัดไฟสูงสุด ควบคุมด้วยระบบคอนโทรลอัจฉริยะ (Genius Control) ระบบแจ้งสถานะการทำงานของเครื่อง (Self...