แอร์CentralAir รุ่นCFH-410EFN40 แบบตั้ง-แขวน ขนาด40,944บีทียู SEER 12.97 เบอร์5 R410A *รุ่นใหม่2018
51,700.00 THB
55,900.00 THB
New Hot
รุ่น: CFH-410EFN Series | รหัสสินค้า: CFH-410EFN40/ CCS-410EFN40 #5 ขนาดทำความเย็น: 40,940 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 12.97 btu/h/w Product Features: ...
แอร์CentralAir รุ่นCFH-410EFN36 แบบตั้ง-แขวน ขนาด36,240บีทียู SEER 12.86 เบอร์5 R410A *รุ่นใหม่2018
41,900.00 THB
45,500.00 THB
New Hot
รุ่น: CFH-410EFN Series | รหัสสินค้า: CFH-410EFN36/ CCS-410EFN36 #5 ขนาดทำความเย็น: 36,240 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 12.86 btu/h/w Product Features: ...
แอร์CentralAir รุ่นCFH-410EFN33 แบบตั้ง-แขวน ขนาด33,160บีทียู SEER 13.38 เบอร์5 R410A *รุ่นใหม่2018
40,300.00 THB
44,500.00 THB
New Hot
รุ่น: CFH-410EFN Series | รหัสสินค้า: CFH-410EFN33/ CCS-410EFN33 #5 ขนาดทำความเย็น: 33,160 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 13.38 btu/h/w Product Features: ...