แอร์Daikin รุ่นFCF13CV2S ขนาด13,880บีทียู ฝังฝ้ารอบทิศทางCassetteRound Flow เบอร์5 R32 Inverter *รุ่นปี2018
39,900.00 THB
43,900.00 THB
New Hot
รุ่น: Round Flow Cassette Inverter | รหัสสินค้า: FCF13CV2S/RZF13CV2S ขนาดการทำความเย็น: 13,880 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 25.98 Btu/h/W   ไดกิ้น ผ...
แอร์Daikin รุ่นFCF18CV2S ขนาด18,090บีทียู ฝังฝ้ารอบทิศทางCassetteRound Flow เบอร์5 R32 Inverter *รุ่นปี2018
49,900.00 THB
53,900.00 THB
New Hot
รุ่น: Round Flow Cassette Inverter | รหัสสินค้า: FCF18CV2S/RZF18CV2S ขนาดการทำความเย็น: 18,090 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 25.28 Btu/h/W   ไดกิ้น ผ...
แอร์Daikin รุ่นFCF24CV2S ขนาด24,230บีทียู ฝังฝ้ารอบทิศทางCassetteRound Flow เบอร์5 R32 Inverter *รุ่นปี2018
61,500.00 THB
64,700.00 THB
New Hot
รุ่น: Round Flow Cassette Inverter | รหัสสินค้า: FCF24CV2S/RZF24CY2S 380V ขนาดการทำความเย็น: 24,230 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 22.51 Btu/h/W   ไดก...
แอร์Daikin รุ่นFCF30CV2S/Y2S ขนาด30,090บีทียู 380V ฝังฝ้ารอบทิศทางCassetteCassetteRound Flow เบอร์5 R32 Inverter *รุ่นปี2018
64,900.00 THB
69,900.00 THB
New Hot
รุ่น: Round Flow Cassette Inverter | รหัสสินค้า: FCF30CV2S/RZF30CY2S 380V ขนาดการทำความเย็น: 30,090 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 20.82 Btu/h /W ไดกิ้น ผู้...
แอร์Daikin รุ่นFCF30CV2S ขนาด30,090บีทียู ฝังฝ้ารอบทิศทางCassetteRound Flow เบอร์5 R32 Inverter *รุ่นปี2018
64,900.00 THB
69,900.00 THB
New Hot
รุ่น: Round Flow Cassette Inverter | รหัสสินค้า: FCF30CV2S/RZF30CY2S 380V ขนาดการทำความเย็น: 30,090 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 20.82 Btu/h/W   ไดก...
แอร์Daikin รุ่นFCF36CV2S/Y2S ขนาด36,230บีทียู 380V ฝังฝ้ารอบทิศทางCassetteRound Flow เบอร์5 R32 Inverter *รุ่นปี2018
74,600.00 THB
79,900.00 THB
New Hot
รุ่น: Round Flow Cassette Inverter | รหัสสินค้า: FCF36CV2S/RZF36CY2S 380V ขนาดการทำความเย็น: 36,230 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 19.51 Btu/h/W ไดกิ้น ผู้น...
แอร์Daikin รุ่นFCF36CV2S ขนาด36,230บีทียู ฝังฝ้ารอบทิศทางCassetteRound Flow เบอร์5 R32 Inverter *รุ่นปี2018
74,600.00 THB
79,900.00 THB
New Hot
รุ่น: Round Flow Cassette Inverter | รหัสสินค้า: FCF36CV2S/RZF36CV2S ขนาดการทำความเย็น: 36,230 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 19.51 Btu/h/W   ไดกิ้น ผ...
แอร์Daikin รุ่นFCF42CV2S/Y2S ขนาด42,000บีทียู380V ฝังฝ้ารอบทิศทางCassetteRound Flow R32 Inverter *รุ่นปี2018
81,500.00 THB
85,900.00 THB
New Hot
รุ่น: Round Flow Cassette Inverter | รหัสสินค้า: FCF42CV2S/RZF42CY2S 380V ขนาดการทำความเย็น: 42,000 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 16.58 Btu/h/W   ไดก...
แอร์Daikin รุ่นFCF42CV2S ขนาด42,000บีทียู ฝังฝ้ารอบทิศทางCassetteRound Flow R32 Inverter *รุ่นปี2018
81,500.00 THB
85,900.00 THB
New Hot
รุ่น: Round Flow Cassette Inverter | รหัสสินค้า: FCF42CV2S/RZF42CV2S ขนาดการทำความเย็น: 42,000 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 16.58 Btu/h/W   ไดกิ้น ผ...
แอร์Daikin รุ่นFCF48CV2S/Y2S ขนาด48,000บีทียู380V ฝังฝ้ารอบทิศทางCassetteRound Flow R32 Inverter *รุ่นปี2018
84,500.00 THB
88,900.00 THB
New Hot
รุ่น: Round Flow Cassette Inverter | รหัสสินค้า: FCF48CV2S/RZF48CY2S 380V ขนาดการทำความเย็น: 48,000 Btu/h | ค่าประสิทธิภาพประหยัดพลังงาน SEER: 15.55 Btu/h/W   ไดก...