แอร์ผนัง (Inverter) รุ่นปี 2020

ราคาด้านล่างเป็นราคาฟรีค่าติดตั้ง ต้องการข้อมูล หรือเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติม โทร: 02-754-7455, 086-307-5514 LINE: @DkAirr

Daikin รุ่น FTKQ-UV2S (Sabai Plus) แอร์ผนัง Inverter เบอร์5 (R32) ปี2020 Daikin รุ่น FTKF-UV2S (Smilte Lite) แอร์ผนัง Inverter เบอร์5 (R32) ปี2020

Mitsubishi Electric_MSY-KS09-24VF แอร์ผนัง (Happy Inverter) เบอร์5 (R32) ปี2020 Mitsubishi Electric_MSY-JS09-24VF แอร์ผนัง (Standard Inverter) เบอร์5 (R32) ปี2020

Panasonic รุ่น CS-KU WKT (Healthy nanoe™ Inverter) แอร์ผนัง เบอร์5 (R32) ปี2020 Panasonic รุ่น CS-XKU WKT (Deluxe nanoe™ Inverter) แอร์ผนัง เบอร์5 (R32) ปี2020

Mitsubishi Heavy Duty รุ่น SRK YXP-W1(Fighting Inverter) แอร์ผนัง เบอร์5 (R32) ปี2020 Mitsubishi Heavy Duty รุ่น SRK YXS-W1 (Deluxe Inverter) แอร์ผนัง เบอร์5 (R32) ปี2020

Carrier รุ่น 42TVAA025-36 (X.Inverter) แอร์ติดผนัง เบอร์5 (R32) รุ่นปี 2020 Samsung รุ่น AR TYHZCWKNST (AR4500T S-Inverter) แอร์ผนัง เบอร์5 (R32) ปี2020

Samsung รุ่น AR TYHYAWKNST (AR5600 S-INVERTER-C) แอร์ผนัง เบอร์5 (R32) ปี2020 Samsung รุ่น AR TYECBWKNST (AR7500T Wind Free) แอร์ผนัง เบอร์5 (R32) ปี2020

Samsung รุ่น AR TYCABWKNST(AR9500T Wind Free Premium) แอร์ผนัง เบอร์5 (R32) ปี2020 Haier รุ่น HSU-VNS (Clean Cool-VNS) แอร์ผนัง Inverter เบอร์5 (R32) ปี2020

Gree รุ่น GWC ACC-K6DNA1CI (Fairy Inverter) แอร์ผนัง Inverter เบอร์5 (R32) ปี2020 Gree รุ่น GWC S6NA4AI (U-Crown Inverter ll) แอร์ผนัง Inverter เบอร์5 (R32) ปี2019

แอร์ผนัง (Non Inverter) รุ่นปี 2020

ราคาด้านล่างเป็นราคาฟรีค่าติดตั้ง ต้องการข้อมูล หรือเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติม โทร: 02-754-7455, 086-307-5514 LINE: @DkAirr

 Carrier รุ่น 42AAF010-25-A (Lunar) แอร์ติดผนัง เบอร์5 (R32) รุ่นปี 2020 

Panasonic รุ่น CS-YN WKT (Eco) แอร์ผนัง เบอร์5 (R32) ปี2020 Panasonic รุ่น CS-PN WKT (Standard) แอร์ผนัง เบอร์5 (R32) ปี2020

Gree รุ่น GWC ACC-K6NNA1AI (Fairly) แอร์ผนัง Fix speed เบอร์5 (R32) ปี2020 Haier รุ่น HSU-CTC (Chill Cool-CTC) แอร์ผนัง Fix speed เบอร์5 (R32) ปี2020

 

แอร์ผนัง (Inverter) รุ่นปี 2019

ราคาด้านล่างเป็นราคาฟรีค่าติดตั้ง ต้องการข้อมูล หรือเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติม โทร: 02-754-7455, 086-307-5514 LINE: @DkAirr

Daikin รุ่นFTKQ09-24-TV2S แอร์ผนัง (Sabai II) Inverter เบอร์5 (R32) ปี2019 Daikin รุ่นFTKC-09-28TV2S แอร์ผนัง (SUPER Smile II) Inverter เบอร์5 (R32) ปี2019

Mitsubishi Electric รุ่นMSY-KP09-18VF แอร์ผนัง (KP Series) Happy Inverter เบอร์5 (R32) ปี2019 Mitsubishi Electric รุ่นMSY-GR09-30VF แอร์ผนัง (GR Series) Super Inverter เบอร์5 (R32) ปี2019

 Panasonic รุ่นCS-PU9-30VKT แอร์ผนัง (Standard Inverter) เบอร์5 (R32) ปี2019 Panasonic_CS-XU9-24VKT แอร์ผนัง (Premium Inverter) เบอร์5 (R32) ปี2019

Panasonic_CS-YU9-24VKT แอร์ผนัง (Inverter YU series) เบอร์5 (R32) ปี2019 Central Air รุ่น CFW-2IVA แอร์ผนัง (2IVA Series) Inverter เบอร์5 (R32) ปี2019

Mitsubishi Heavy Duty รุ่นSRK24YW-W1 แอร์ผนัง (Standard Inverter) เบอร์5 (R32) ปี2019 Sharp รุ่นAH-XP10-24WMB (J-Tech Inverter  Plasma Cluster) แอร์ติดผนัง Inverter เบอร์5 (R32) รุ่นปี 2019

Carrie รุ่น42TVAA010-24 (X.Inverter) แอร์ติดผนัง เบอร์5 (R32) รุ่นปี 2019 Central Air_CFW-2IVA09-25 แอร์ผนัง (2IVA Series) Inverter เบอร์5 (R32) ปี2019

Amena_WRV09-24B-MNVJE แอร์ผนัง (WRV-B series) Inverter เบอร์5 (R32) ปี2019 Gree_GWC09-24Q R32VI แอร์ผนัง (Amber Inverter II) เบอร์5 (R32) 2019

แอร์ผนัง (Non Inverter) รุ่นปี 2019

ราคาด้านล่างเป็นราคาฟรีค่าติดตั้ง ต้องการข้อมูล หรือเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติม โทร: 02-754-7455, 086-307-5514 LINE: @DkAirr

Panasonic_CS-PN9-30VKT แอร์ผนัง (Standard non-inverter) เบอร์5 (R32) ปี2019 Carrier รุ่น 42AAF010-25 (Astrony) แอร์ติดผนัง เบอร์5 (R32) รุ่นปี 2019

Central Air_CFW-2AFE-25 แอร์ผนัง (2AFE Series) เบอร์5 (R32) ปี2019Gree รุ่น GWC Y_3-K6NNA1AI (Amber III) แอร์ผนัง Fix speed เบอร์5 (R32) ปี2019

 Amena_WR09-24B-MNVJE แอร์ผนัง (WR-B series) Fix speed เบอร์5 (R32) ปี2019

-----------------------------------------------------------------------------------

แอร์ผนัง (Inverter) รุ่นปี 2018

ราคาด้านล่างเป็นราคาฟรีค่าติดตั้ง ต้องการข้อมูล หรือเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติม โทร: 02-754-7455, 086-307-5514 LINE: @DkAirr

Daikin_FTKM09-28SV2S แอร์ผนัง (Super Smart) Inverter เบอร์5 (R32) ปี2018 Central Air_CFW-IVA09-25 แอร์ผนัง (IVA Series) Inverter เบอร์5 (R32) ปี2018

แอร์Daikin รุ่นFTKQ-SV2S ขนาด บีทียู ผนัง เบอร์5 R32 Inverter รุ่นปี2018 Mitsubishi Electric_MSY-JP09-24VF แอร์ผนัง (Standard Inverter) เบอร์5 (R32) ปี2018

แอร์Panasonic รุ่นCS-PU UKT Standard ผนัง Deluxe เบอร์5 R32 Inverter รุ่นปี2018 แอร์LG รุ่นIQ R (Dual Inverter) ขนาด บีทียู ผนัง เบอร์5 R32 Model2018 แอร์Sharp รุ่นAH-GX (J-Tech Inverter) ติดผนัง ขนาด บีทียู เบอร์5 R32 New2018 แอร์Mitsubishi Heavy Duty รุ่นSRK YVS-W1 Deluxe Inverter ขนาด บีทียู ติดผนัง เบอร์5 R32 New Model 

แอร์Toshiba รุ่น RAS-U2KCV2G-T (Standard Inverter) ขนาด บีทียู ติดผนัง เบอร์5 R32 Inverter รุ่นใหม่2018 แอร์Toshiba รุ่น RAS-PKCVG-T (Premium Inverter) ขนาด บีทียู ติดผนัง เบอร์5 R32 Inverter รุ่นใหม่2018

แอร์Hitachi รุ่น RAS-X CGT (Inverter Deluxe) ติดผนัง เบอร์5 (R32) แอร์Hitachi รุ่น RAS-DX CGT (Air Sleep Inverter) ติดผนัง เบอร์5 (R32)

แอร์Samsung AR5400 Inverter ติดผนัง ระบบInverter รุ่น AR MYFTAURNST  ขนาด บีทียู เบอร์5 (R32) Carrier_42TEVGB010-028 แอร์ผนัง (Gemini) Inverter เบอร์5 R32 ปี2018

แอร์Casper รุ่นFIC-TL55 (I Series) ขนาด บีทียู ผนัง เบอร์5 R32 InverterModel2018 แอร์Haierรุ่นHSU-VFB03T (Hyper Frost VFB) ขนาด บีทียู เบอร์5 R32 Inverter New2018

Gree_GWC09-24Q-K6DNA1AI แอร์ผนัง (Amber II) Inverter เบอร์5 (R32) ปี2018

แอร์ผนัง WALL Type รุ่นยอดนิยม

ราคาด้านล่างเป็นราคาฟรีค่าติดตั้ง ต้องการข้อมูล หรือเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติม โทร: 02-754-7455, 086-307-5514 LINE: @DkAirr    

  แอร์Daikin รุ่นFTM-PV2S SmashII ขนาด บีทียู ติดผนัง เบอร์5 R32  แอร์Mitsubishi Electric Mr.Slim รุ่นMS-GN VF EconoAir ขนาด บีทียู ติดผนัง เบอร์5 R32

แอร์Mitsubishi Heavy Duty รุ่นSRK CVV-W1 Standard ขนาด บีทียู ติดผนัง เบอร์5 R32 New Model แอร์Mitsubishi Heavy Duty รุ่นSRK CVS-W1 Deluxe ขนาด บีทียู ติดผนัง เบอร์5 R32 New Model

  

แอร์CentralAir รุ่นCFW-IFE-1 ขนาด บีทียู SEER 13.10  ติดผนัง เบอร์5 R32 รุ่นใหม่2018 แอร์Casper รุ่นFEC-TL55 (E Series) ติดผนัง เบอร์5 R32 Model2018 

 

แอร์Sharp รุ่นAH-PF  Plazma Cluster ขนาด บีทียู ติดผนัง เบอร์5 R32แอร์Saijo Denki Smart Cool รุ่น SJ-W B-D-ETGP1 ขนาด บีทียู ติดผนัง เบอร์5 R32   

 แอร์Amena รุ่น WJ B-MNVDE (WJ-B) ติดผนัง เบอร์5 R32 แอร์Eminent ติดผนัง รุ่น WFG Earth series ขนาด บีทียู ติดผนัง เบอร์5 R-32

แอร์ผนัง WALL Type Inverter

ราคาด้านล่างเป็นราคาฟรีค่าติดตั้ง ต้องการข้อมูล หรือเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติม โทร: 02-754-7455, 086-307-5514 LINE: @DkAirr

แอร์Mitsubishi Electric Mr.SLIM รุ่น MSY-GN VF Super Inverter ขนาด บีทียู ติดผนัง เบอร์5 R32 Inverter แอร์Daikin รุ่นFTKC-RV2S SuperSmile ขนาด บีทียู ติดผนัง เบอร์5 R32 Inverter

แอร์ผนัง รุ่น TOP Inverter Model

เครื่องปรับอากาศ รุ่น TOP option จัดเต็ม ดีไซน์ล้ำ ทำงานเงียบพิเศษ ประหยัดไฟสูงสุด มีระบบฟอกอากาศ ทำความสะอาดตัวเอง

ราคาด้านล่างเป็นราคาฟรีค่าติดตั้ง ต้องการข้อมูล หรือเงื่อนไขอื่นๆเพิ่มเติม โทร: 02-754-7455, 086-307-5514 LINE: @DkAirr

แอร์ Mitsubishi Heavy Duty รุ่นSRK ZSXS-W1 Super Deluxe Inverter ติดผนัง SEER 24.67 เบอร์5 R32 New Model 

แอร์Mitsubishi Electric Mr.Slim ติดผนัง ระบบInverter รุ่น MSZ-LN VF(B) (3D Move-Eye Human Sensor) เบอร์5 (R32) 

แอร์Panasonic รุ่นCS-VU UKT (Elite Inverter) ติดผนัง เบอร์5 (R32) รุ่นปี2018

 

แอร์Samsung รุ่นAR NYDX AWKNST (AR9500 WIND-FREE PLUS Inverter) Virus Doctor ติดผนัง เบอร์5 (R32) รุ่นใหม่2018