จุดกำเนิดเครื่องปรับอากาศ

ประวัติและที่มาเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลก

เครื่องปรับอากาศถือเป็นเครื่องใช้ไฟฟ้าทั้งภายในบ้าน, สำนักงาน, โรงงานอุตสาหกรรม ฯลฯ ที่จำเป็นสำหรับการปรับอุณหภูมิในพื้นที่นั้นๆให้คนที่อยู่อาศัยเกิดความสบายและสามารถอาศัย, ทำงาน, พักผ่อน อยู่ได้ และพัฒนาสู่การรักษาอุณหภูมิสำหรับสิ่งของ, ยา, อาหาร หรืออื่นๆที่ต้องการยืดอายุให้นานขึ้น ย้อนกลับเมื่อปี คศ.1902 หรือเมื่อกว่าร้อยกว่าปีที่แล้วที่เป็นจุดกำเนิดของเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลก

Willis Haviland Carrier คือวิศวกรเครื่องกลผู้ที่ประดิษฐ์คิดค้นเครื่องปรับอากาศขึ้นเป็นครั้งแรกในโลกในปี คศ.1902 เมื่อเขาได้รับหมอบหมายให้แก้ไขปัญหาเครื่องพิมพ์ภาพสีของโรงพิมพ์ Sackett-Wilhelms Lithographing & Publishing (ตั้งอยู่ในเมือง Buffalo รัฐ New York ประเทศสหรัฐอเมริกา)ที่ไม่สามารถพิมพ์ภาพสีให้ออกมาได้สีตามที่ต้องการเพราะในโรงพิมพ์ความชื้นสูงดังนั้นหน้าที่ของ Carrier ก็คือจะต้องกำจัดความชื้นนั้นออกไปซะ

Willis Haviland Carrier

Carrier พยายามคิดหาวิธีอยู่นานและเขาก็คิดออก เมื่อยืนอยู่ที่สถานีท่ามกลางอากาศหนาวเย็นและหมอกลงจัดในฤดูหนาว “หมอกก็คือไอน้ำที่จับตัวกัน” เมื่ออากาศเย็นนั้นเอง ดังนั้นการจะลดความชื้นหรือลดไอน้ำในอากาศก็ต้องทำให้มันจับตัวกันและกลั่นเป็นน้ำ คิดได้ดังนั้น Carrier จึงรู้ได้ว่าจะต้องทำให้อากาศเย็นลงแล้วดึงเอาไอน้ำมาควบแน่นให้เป็นน้ำ และส่งอากาศเย็นที่มีความชื้นที่ลดลงเข้าในโรงพิมพ์ เพื่อเครื่องพิมพ์จะสามารถพิม์ภาพสีออกมาได้ตามสีที่ต้องการ

Carrier จึงวาดแบบร่างเครื่องจักรเพื่อลดความชื้นที่โลกไม่เคยเห็นมาก่อนเรียกว่า“เครื่องปรับอากาศ” หรือ “Air conditioning” และสร้างมันขึ้นมาเพื่อการนี้โดยเฉพาะ โดยทำงานของเครื่องปรับอากาศเครื่องนี้ก็มีพื้นฐานที่อยู่ 4อย่างที่จะต้องทำให้ได้คือ

  • สามารถควบคุมความชื้นได้(Control Humidity)
  • สามารถควบคุมอุณหภูมิได้(Control temperature)
  • สามารถควบคุมการไหลเวียนของอากาศได้(Control air circulation and ventilation)
  • สามารถควบคุมความสะอาดของอากาศได้(Control air quality)

หลังจากการติดตั้ง และทดสอบเดินเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลกที่โรงพิมพ์ภาพสี Sackett-Wilhelms Lithographing & Publishing แล้วสิ่งประดิษฐ์ของ Carrier ได้รับการจดสิทธิบัตรในปี คศ.1906 และมีชื่อเรียกว่า “Apparatus for Treating Air” หรือเครื่องสำหรับรักษาอากาศ นั้นแหละเป็นที่มาของเครื่องปรับอากาศเครื่องแรกของโลก และหลังจากนั้น Willis Haviland Carrier ก็ได้คิดค้นทฤษฎีเกี่ยวกับการปรับอากาศความชื้น ให้วิศวกรรุ่นหลังได้ศึกษาเล่าเรียน และเขาได้ประดิษฐ์สิ่งอื่นๆอีกมากมายจนก่อตั้งบริษัทเป็นของตัวเองชื่อว่า Carrier Engineering Corporation และผลิตเครื่องปรับอากาศยี่ห้อ Carrier (แคร์เรียร์)สำหรับติดตั้งในบ้านเรือน, ที่อยู่อาศัย, สำนักงาน, มียอดจำหน่ายสูงสุดในอเมริกาและส่งออกไปทั่วโลก

 

ขอบคุณข้อมูล: www.watcharaaircon.com